2019-03-11 18:18:32

Međunarodno natjecanje iz engleskog jezika - HIPPO OLYMPIAD

   Dana 22.2.2019. u našoj školi održano je međunarodno natjecanje iz engleskog jezika HIPPO OLYMPIAD u kategoriji HIPPO 2 - učenici šestih razreda i HIPPO 3 - učenici sedmih razreda.

  Natjecalo se 10 učenika iz šestih razreda i 8 učenika iz sedmih razreda. Test se sastojao od dva dijela: čitanje s razumijevanjem i gramatika, te slušanje s razumijevanjem. Sljedeći učenici ostvarili su izvrsne rezultate i tako ušli u polufinale: Petra Belinić 6.a, Hana Todorov 6.c, Fabijan Kordas 7.b i Lara Tomac 7.c. Za dolazak u polufinale trebalo je točno riješiti (100%) oba dijela testa.

  Imali smo još odličnih rezultata! To su učenici koji su testove riješili samo s jednom pogreškom: Riana Salaj, Larisa Vagner, Inga Potnar, Lora Kleflin, Rebeka Lozančić, Matea Ptičar i Mihael Špendić.      Čestitamo na uspjehu svim učenicima!                                                 učiteljice Andrea Kostelac i Bojana Gubić    

Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina