2021-11-30 18:39:26

Predmetna nastava

 

Lektirni projekt 

Moj planet

Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. (A. de Saint-Exupéry)

Mali princ opisao je svoj planet. Učenici osmih razreda osmislili su vlastite – izradili modele i ispričali priču. Svaki je planet bio poseban i zanimljiv na svoj način.

 

Slike pogledajte ovdje: 8. b i 8. c


Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina