2022-02-18 17:41:00

Predmetna nastava

 

Piramide pravilne prehrane

Koliko je važna redovita i pravilna prehrana, znaju učenici petih razreda. Usvojili su i koji se oblici energije nalaze u hrani te koje se pretvorbe energije zbivaju u nama. Pogledajte njihove kreativne modele piramida pravilne prehrane.

Marina Malnar

Radove pogledajte ovdje: Izložba - piramide


Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina