2022-02-25 16:23:37

Obavijest

 

Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

Osnovna škola Zvonimira Franka

S. S. Kranjčevića 2, 44320 Kutina

Školska godina 2021./2022.

 

O B A V I J E S T

o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole

i upisu djece u I. razred osnovne škole

za školsku godinu 2022./2023.

 

U prvi razred osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2022. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine. Školski obveznici su i djeca kojoj je za prethodnu školsku godinu određena odgoda upisa u prvi razred.

Prije upisa potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u osnovnu školu.

Procjene zrelosti djece te upisi u I. razred osnovne škole vršit će se u

utorak 31.5., srijedu 1.6. i četvrtak 2.6.2022. godine

od 9:00 do 16:00 sati u prostoru školske knjižnice.

 

Osim redovnog upisa moguće je ostvariti i:

- Prijevremeni upis – Može ga zatražiti roditelj djeteta koje će do kraja 2022. godine navršiti šest godina života. Roditelj najkasnije do 31. ožujka 2022. podnosi zahtjev (Obrazac 6. – u prilogu) Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo SŽM. Uz zahtjev roditelj prilaže i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove, ako ju je dijete pohađalo. Potom se na temelju psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole djetetu (ne)odobrava prijevremeni upis u I. razred. Na dan upisa u školu roditelj treba donijeti liječničko uvjerenje te rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis.

- Odgodu upisa – Može ga zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Škola prijedlog dostavlja Upravnom odjelu. Dijete kojemu se odgodi upis u I. razred bit će uvršteno na popis školskih obveznika sljedeće godine.

- Privremeno oslobađanje od upisa – Može ga zatražiti roditelj djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Roditelj Upravnom odjelu podnosi zahtjev (Obrazac 6.) te uz njega prilaže i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz/mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Molimo roditelje koji će za svoju djecu zatražiti prijevremeni upis, odgodu upisa ili privremeno oslobađanje od upisa u osnovnu školu te roditelje djece kojima su utvrđene teškoće u razvoju da kontaktiraju Školu odmah nakon liječničkog pregleda kod školske liječnice radi dogovaranja ranijeg termina psihofizičke procjene djeteta.

 

 

 

 

Prije upisa u I. razred roditelj je dužan s djetetom obaviti liječnički pregled u Službi za školsku medicinu Doma zdravlja Kutina u sljedećim terminima:

21.3.-22.4.2022.
UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM OD 8 DO 13 SATI
PONEDJELJKOM I SRIJEDOM OD 13 DO 18 SATI

Tel.: 044/631-959

Tri dana prije dogovorenog termina pregleda roditelj ispunjava upitnik s anamnestičkim podacima (upitnik na poveznici: https://www.zzjz-sk.hr/images/2020/Upitnik_za_roditelje-docx) i dostavlja ga na adresu e-pošte: skolska-kutina@zzjz-sk.hr

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled:

- važeću zdravstvenu iskaznicu – OIB djeteta

- preslika cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona

- zdravstveni karton nadležnog pedijatra

- dodatna dokumentacija ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove)

- ispunjena zubna putovnica koju izdaje doktor dentalne medicine nakon provedenog pregleda

- laboratorijski nalaz hemoglobina

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE RODITELJ OBAVEZAN DONIJETI NA PROCJENU I UPIS DJETETA:

- potvrdu školske medicine o pregledu djeteta prije upisa u prvi razred

- kopiju domovnice

- kopiju rodnog lista

- potvrdu o pohađanju programa predškole (ako je dijete pohađalo)

- roditelji koji žele ostvariti prijevremeni upis djeteta u I. razred moraju donijeti rješenje Upravnog odjela kojim se odobrava prijevremeni upis

 

UPISNO PODRUČJE OŠ ZVONIMIRA FRANKA, PODRUČNIH ŠKOLA I POSEBNIH RAZREDNIH ODJELA:

Školski obveznici upisuju se u osnovnu školu prema upisnom području koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta. Za djecu koja prema upisnom području spadaju u OŠ Zvonimira Franka i PŠ Gojlo procjena zrelosti za upis u I. razred vršit će se u matičnoj školi, a za djecu s prebivalištem ili boravištem u naselju Ilova vršit će se u PŠ Ilova.

Ako iz opravdanog razloga roditelji želi dijete upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području, procjenu djeteta dužan je obaviti u školi u koju dijete pripada prema upisnom području, a zatim u željenoj školi obaviti upis. Sa željenom školom važno je najprije provjeriti je li upis djeteta u tu školu moguć.

OŠ Zvonimira Franka

Ulice: Vlahe Bukovca, Antuna Mihanovića, Moslavačka, Runjaninova, Dragice Šutej, Rudolfa Donassyja, Mije Drvarića, Đure Sudete, Slavka Kolara, Dobriše Cesarića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Goilska, Gradine, Ravnice, Podravska, Vladimira Nazora (od Ulice Ljudevita Posavskog), Petra Preradovića, Kneza Ljudevita Posavskog, Pakračka, Novljanska, Osječka, Novogradiška, Lavoslava Ružičke, Vladimira Preloga, Aleja Vukovar, Željeznička, Sisačka, Kralja Petra Krešimira IV (do Ulice Andrije Hebranga), Radićeva ulica

Naselja: Husain, Krč, Batina i Mišinka

PŠ Gojlo

Naselje Gojlo

PŠ Ilova

Naselje Ilova

Posebni razredni odjeli

Grad Kutina

 

 

VAŽNO!

Procjena djece s teškoćama u razvoju započinje u ožujku. Ako je prilikom pregleda kod školske liječnice utvrđeno postojanje određenih teškoća u djetetovom razvoju, molimo vas da što prije kontaktirate pedagoginju Škole radi dogovora oko termina procjene djeteta. Na ovaj način moguće je već prije početka nove školske godine odrediti primjeren program odgoja i obrazovanja djeteta.

Primjereni programi koji se provode u OŠ Zvonimira Franka jesu:

- redoviti program uz individualizirane postupke

- redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane  postupke

- posebni program uz individualizirane postupke u posebnom razrednom odjelu

- posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke u odgojno-obrazovnoj skupini.

 

 

Pedagoginja
Tajana Perec, mag. paed.

Ravnatelj
Dario Duda, prof.


Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina