preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored sati i odmora

Izvještaj o istraživanju
 
Istraživanje "Korištenje mobitela u školi" provedeno među učenicima/ama, roditeljima i učiteljima/icama OŠ Zvonimira Franka u školskoj godini 2020./2021.
Prognoza vremena

 
TEBI, ŠKOLO MOJA
 
Poklanjam ti ovu pjesmu,
školo moja draga.
S tobom dijelim
najljepše trenutke djetinjstva svoga.
S tobom dijelim zvuk zvona
i sve što  život nosi:
radost i tugu
prijateljstvo i ljubav.
 
Ti si moj drugi dom,
najbolja učiteljica života.
Ti si izvor moga znanja,
svjedok uspjeha i neuspjeha.
Ti si moja nada,
moja snaga,
ti si budućnost moja.
 
Volim te, školo!
 
Poklanjam ti ovu pjesmu
jer si gnijezdo moje sreće, mojih nespokoja.
Uspomena na tebe
bit će sjajna poput zvijezde
koja blista noću.
 
 
 
                                                  Novinarska skupina 2008./09. i voditeljica Branka Hecer
Školski pretinci

INA d.d.

 Zahvala Sponzoru

 

 

INA - Industrija nafte, d.d. sponzorira Osnovnu školu Zvonimira Franka, Kutina u školskoj godini 2020./2021. - nabava digitalnog pianina za potrebe izvođenja redovite nastave glazbene kulture.

Ovim sponzorstvom omogućava se dodatna podrška učenicima i Školi u izvođenju kvalitetnije nastave.

 

"Kutina - grad inkluzivnog obrazovanja"

 

   

 

Naziv projekta: Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja

Korisnik: Grad Kutina

Projektni partneri:

Osnovna škola Zvonimira Franka

Osnovna škola Mate Lovraka

Osnovna škola Vladimira Vidrića

Osnovna škola Stjepana Kefelje

Osnovna škola Banova Jaruga

Razvojna agencija Mrav d.o.o.

 

Ukupan iznos projekta: 1.404.355,80 HRK

Iznos EU potpore: 1.263.920,22 HRK (90% intenzitet potpore)

Razdoblje provedbe projekta: 30.08.2021. – 30.08.2022.

Projekt Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja financiran je u okviru natječaja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza IV. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Ovim projektom se povećava socijalna uključenost i integracija te osiguravanje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 31 učenika s teškoćama u razvoju u 5 osnovnoškolskih odgojno obrazovnih ustanova kroz pružanje potpore od strane 31 pomoćnika u nastavi.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Grada Kutine.

 

Kontakt informacije:

Grad Kutina

Trg kralja Tomislava 12

44320 Kutina

Internet stranica: www.kutina.hr

Tel: +385 44 692 010

E-mail: info@kutina.hr

 

 

Za više informacija o EU fondovima:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

www.strukturni fondovi.hr

 

    

Udruga Lijepa naša
 
 
Portal za škole

 

Ministarstvo

 

CARNet

Želim znati
Naslovnica

Obavijest

Upute OŠ Zvonimira Franka za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.


OSNOVNA ŠKOLA ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA

šk. god. 2020./2021.

 

UPUTE OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

PREMA MODELU „A“ (održavanje nastave u školi za sve učenike uz pridržavanje epidemioloških Uputa HZJZ)

 • Nastava će se odvijati u dvije smjene - „A“ i „B“
 • Svaki razredni odjel boravi u jednoj učionici u kojoj će se izvoditi dnevni odgojno-obrazovni rad izuzev nastave tjelesne i zdravstvene kulture i informatike. Za učenike od V. do VIII. razreda moguća je dnevna izmjena učionica i to isključivo i ako je neophodno kod izvođenja nastave u specijaliziranim učionicama kao što je nastava informatike ili TZK. Nakon boravka pojedinog razrednog odjela u učionici ili sportskoj dvorani iste će se prozračiti i dezinficirati.
 • Nastavni sati trajat će 40 minuta.
 • Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu te za učenike koji su u samoizolaciji, nastava se organizira kao nastava na daljinu.

 

 

Odgojno-obrazovni rad

 • Za lijepoga vremena, odgojno-obrazovni rad moguće je izvoditi i na otvorenom, ali uz izbjegavanje kontakata učenika različitih razrednih odjela.
 • Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se na otvorenom dok god je to moguće, a kada se koristi sportska dvorana, ista se tijekom jednog nastavnog sata ili blok sata može koristiti samo za jedan razredni odjel nakon čega je potrebno dezinficiranje dvorane, svlačionica i sanitarnog prostora.
 • Didaktička oprema koja se koristi u više razrednih odjela, tj. ona koju će učitelj/nastavnik nositi sa sobom iz jednog u drugi razred, treba se dezinficirati prije unošenja iz jednoga u drugi razred.
 • Za učenike predmetne nastave, nastava je organizirana po modelu blok satova (manja frekvencija učitelja među učenicima).
 • Kombinirana nastava stranih jezika (po grupama, dio fizički i dio online - učitelj se dogovara s učenicima o rasporedu i načinima održavanja nastave). Tijekom izvođenja određenih oblika nastave (npr. izborne nastave, nastave stranih jezika, dodatne i dopunske nastave)  i kada nije moguće izbjeći fizički kontakt učenika iz različitih razrednih odjela, za te se skupine učenika nastava može organizirati kao nastava na daljinu.
 • Izvannastavne aktivnosti izvodit će se za učenike istog razrednog odjela. Ukoliko su u izvannastavnu aktivnost uključeni učenici iz različitih razrednih odjela, izvannastavna aktivnost održavat će se prema dogovorenom rasporedu s voditeljem aktivnosti za svaki razredni odjel pojedinačno.
 • Za vrijeme svih odmora učenici se nalaze u učionicama kako bi se smanjio kontakt s učenicima iz drugih razrednih odjela te se kreću izvan učionice samo koliko je nužno.
 • Prilikom odlaska na toalet važno je da se svaki učenik drži na udaljenosti koliko je moguće većoj od drugog učenika (pričekati izvan toaleta ako broj učenika u njemu prelazi maksimalan broj dopuštenih korisnika istovremeno koji je istaknut na vratima). Redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta. Učenici predmetne nastave, prilikom odlaska na toalet moraju koristiti masku.
 • U školsku knjižnicu učenici razredne nastave dolaze prema unaprijed dogovorenom rasporedu te uz pridržavanje propisane mjere razmaka. Učitelji razredne nastave podižu i vraćaju lektirna djela svaki mjesec za svoj razredni odjel. Učenici predmetne nastave moraju nositi masku prilikom ulaska u školsku knjižnicu te se pridržavati maksimalnog broja korisnika koji je istaknut na vratima.

 

Prehrana učenika

 • Zbog epidemiološke situacije, učenici će se hraniti samo mliječnim obrokom. Cijena obroka je 6 kn dnevno (za roditelje je cijena 5 kuna jer grad Kutina sufinancira prehranu učenika s jednom kunom). Učenici se hrane u učionicama. Hrana za učenike bit će raspoređena po stolovima u blagovaonici za svaki razredni odjel. Dežurni učenici preuzimaju hranu, nose u učionicu te dijele hranu na stol ispred svakoga učenika. Učitelj koji je s učenicima prije toga imao nastavu ostaje s učenicima za vrijeme jela te upućuje učenike na odlaganje korištenog pribora za jelo u odgovarajući spremnik. Prije jela, učenici razredne nastave, peru ruke sapunom i vodom, dok učenici predmetne nastave dezinficiraju ruke.

Nošenje maski za lice

 • Učenici od 1. do 4. razreda i učiteljice razredne nastave ne moraju nositi maske u učionicama.
 • Učenici Posebnog odjela za učenike s teškoćama u razvoju ne moraju nositi maske. Obvezno je nošenje maske za pomoćnike u nastavi te djelatnike edukacijsko-rehabilitacijskog profila za vrijeme rada s učenicima s teškoćama u razvoju.
 • Za učenike od 5. do 8. razreda je osiguran razmak između učenika od 1,5 metra u učionicama tako da ne moraju nositi maske za vrijeme nastavnog procesa, osim kada idu na toalet i prilikom ulaska i izlaska iz školske ustanove
 • Svi učitelji predmetne nastave (od 5. do 8. razreda) dužni su za vrijeme nastave nositi maske ili vizire
 • Svi zaposlenici su dužni tijekom svog boravka u školskoj ustanovi nositi maske
 • Učenici koji su u srodstvu (braća i sestre) sjede zajedno u klupama.
 • Obvezno je nošenje maske učiteljima ostalih predmeta (strani jezik, informatika, vjeronauk) u razrednoj nastavi.
 • Obvezno je nošenje maske za vrijeme boravka na hodnicima za sve djelatnike i učenike predmetne nastave.
 • Obvezno je nošenje školskih papuča za sve učenike.
 • Na početku, između i na kraju svake smjene vrši se dezinfekcija prostora škole.

 

Prijevoz učenika putnika

 • Prijevoz učenika organiziran je prema rasporedu nastave uz obvezno nošenje maski u autobusu. Preporuka je da učenici svakodnevno sjede na istom mjestu prilikom odlaska i dolaska u školu. Učenici koji su u srodstvu sjede zajedno u autobusu (braća i sestre).
 • Sve terenske nastave odgađaju se do povoljnije epidemiološke situacije!

 

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

ULAZAK I IZLAZAK IZ ŠKOLE

 • Škola vodi evidenciju ulaska i izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju. Evidencija učenika obavlja se u razredu evidentiranjem izostanaka s nastave u e-Dnevniku.
 • Obvezno je svakodnevno mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom za sve zaposlenike kod dolaska i odlaska s posla.
 • Obvezna je dezinfekcija ruku i potplata obuće za sve koji ulaze u prostor škole.
 • Ulazak i izlazak učenika u školu bit će organiziran na tri ulaza (glavni ulaz, mali ulaz (desna vrata) i ulaz u Posebni odjel učenika s teškoćama u razvoju. Dežurni učitelji dočekuju učenike pri ulasku u školu i upućuju ih u njihove učionice gdje ih čekaju učitelji koji imaju 1. sat u tom razrednom odjelu.
 • U školu učenici dolaze i odlaze sami ili u pratnji roditelja
 • Do daljnjega su zabranjeni svi posjeti školskoj ustanovi

MJERENJE TEMPERATURE

 • Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu, već se javljaju razredniku/ci i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
 • Učenicima od 1. do 4. razreda, kao i učenicima s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe preporuka je da svaki dan, prije odlaska u školu, roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu dijete donosi sa sobom u školu, a učitelj svakodnevno provjerava.
 • Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u školi, učitelj/ica će obavijestiti roditelja i stručnu službu te će učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. U slučaju da se znakovi bolesti pojave kod djelatnika, isti odmah napušta radno mjesto te obavještava ravnatelja škole.
 • Roditelji u prostore škole ulaze samo na poziv učitelja/ice ili stručne službe ili uz prethodnu najavu, za vrijeme informacija, ukoliko za to postoji opravdani razlog koji se ne može riješiti telefonskim putem.

 

RODITELJSKI SASTANCI I KOMUNIKACIJA

 • Roditeljski sastanci održavat će se online ili na otvorenom.
 • Komunikacija roditelja s odgojno-obrazovnim radnicima održavat će se na daljinu (telefonskim putem, e-mailom, putem Viber ili Whatsapp aplikacija) u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.
 • Zabranjen je ulaz u školu osobama koje su bolesne ili su u samoizolaciji!
 • U vanjske prostore (dvorište, igrališta) i unutarnje prostore ustanove ne mogu ulaziti osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a osobito ako su u samoizolaciji.

Važno je naglasiti da bolesni roditelji ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škole, da bolesni zaposlenici ne smiju dolaziti na posao niti da bolesna djeca ne smiju ulaziti u školsku ustanovu i sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu.

 

OKUPLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U ŠKOLI

 • Preporučuje se izbjegavanje nepotrebnih kontakata između djelatnika škole kako bi se smanjio rizik od zaraze
 • Komunikacija se mora odvijati u obliku koji jamči preporučen tjelesni razmak ili u online okruženju


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: ANDREA MALOVIĆ   datum: 5. 9. 2020.

linkovi za nastavnike

linkovi za učenike

Jelovnik

Priloženi dokumenti:
Jelovnik za lipanj 2022..pdf


Prijevoz učenika

Upisi u srednju školu

E-DNEVNIK


 

 Pilot projekt: E-ŠKOLE


Osiguranje školske prehrane najpotrebitijima

Kalendar školske godine

 


Tražilica

Oglasna ploča

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 12. 2009.

Danas: 15

Anketa
Što radite u slobodno vrijeme?


preskoči na navigaciju